Thursday, March 26, 2020

Gujarati Natak and Movie

Gujarati Movie and Natak

*ગુજરાતી નાટક*

આ ફેમિલી ફેન્ટાસીક છે
https://youtu.be/BLMv_r8HFVA

બા રિટાયર થાય છે
https://youtu.be/nrAMC6pAn0Y

બાએ મારી બાઉન્ડ્રી
https://youtu.be/Bmv5g26CWgY

ચુપ રહો ખુશ રહો
https://youtu.be/8TKi-vuqQKE

છગન મગન તારા છાપરે લગન
https://youtu.be/Fv2myAsbKWU

છેલ છબીલો ગુજરાતી
https://youtu.be/Ba232CXxxJ4

પપ્પુ પાસ થઈ ગયો
https://youtu.be/RCthUgE0SM4

પરણેલા છો તો હિંમત રાખો
https://youtu.be/3dZw0nQKtzc

મસાલા મામી
https://youtu.be/NihopDV0fHk


*ગુજરાતી ચિત્રપટ*

બેક બેંચર
https://youtu.be/9yE1_NQKtyo

ચલ મન જીતવા જઈએ
https://youtu.be/3fyphrZ-yUc

ધુનકી
https://youtu.be/P52Hus1OAJI

લવની ભવાઇ
https://youtu.be/4byA2Msr7hI

રેવા
https://youtu.be/nMAOJFbn0kI

શરતો લાગુ
https://youtu.be/h_rPmaRD-jI

શુભ આરંભ
https://youtu.be/BX6v1-B7kfg
Previous Post
Next Post

0 Comments: